Velkommen til
VISUELL
KOMMUNIKASJON

Hva er Visuell Kommunikasjon?

ikon1

Viskom er et studie der man jobber strategisk for å løse ulike utrfordringer.


penn

Vi har mye digitalt arbeid, men også noe praktisk som skissering, fotografering og utvikling av prototyper


klokke

Vi har arbeidsperioder med variert tempo og intensitet, både individuelt og i grupper


studentgruppe

Er du vår fremtidige student?

Ønsker du å jobbe kreativt, utrykke deg visuelt, og trives du med både datamaskin og tegnesaker som verktøy?

magazine

Hva jobber studentene med?

Vi får en bred erfaring innenfor flere fagfelt, som strategisk design, webdesign, interaksjonsdesign, redaksjonelt design og mye mer.